متفرقه

لیست کامل باکس های اسکم خارجی

 

لیست کامل باکس های اسکم خارجی

در این پست به سایت های کلیکی خارجی کلاهردار خواهیم پرداخت همانطور که میدانید ۹۰ باکس ها کلابردار هستند و در زیر جهت شفافیت این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت تا دیگر دوستان و عزیزان دچار مشکل نشوند

برای پیدا کردن سایت کلاهبردار مورد نظر Ctrl + F رو بگیرید و جستجو کنید

http://s3.picofile.com/file/8219054684/list_of_scam_ptc_Bia2Mah_ir_.jpg

Most Complete Scam List

کاملترین لیست باکس های اسکم

معرفی – بخش اول  ۰ – ۹

۰۰۰buxcom – Low script, no has forum, scam 100%

۰۰buxcom – Suspicious

۰۱clixcom

۰۷adscomnet – Free domain, no has forum

۰۷Buxnet – Big scam, stay away

usd-mailcom – $1 per e-mail, $20 signup bonus, stay away

۱bux1com – They have a invalid license of script, suspicious

۱dollar-buxcom – Domain Suspended

۱dollarclixcom – No has forum, does not pay

۱dollarforclickcom – Forum gone: “This board has no forums

۱centbuxcom – High rate per click, does not pay

۱centBuxinfo

۱centemailscom – The cashout button is close, suspicious

۱centpayoutbuxcom – Low script, not paying, “Our payout minimum is at $001, $010 Sign up

bonus, $010 per click”, in TOS not write about minimum payment

۱dollarnoadscom – Complaints about non-payments on many forums

۱dollarptccom – $5 per click, $5000 Cashout, no has forum

۱dollarptcus – $1 per click, $25 for signup, no forum, stay away

۱eurobuxcom – Gone

۱online7com – Buxto script, no forum, not recommended

۱pennybuxcom – Gone

۱stBuxcom – Does not pay, gone

۱stdaybuxcom – Suspicious

۱to1buxcom – Gone

۱x4cyclebuxcom – No forum, possible derelict

۱woow1com – Abandoned

۱worldbuxcom – Derelict since 04-09
۲-dollar-mailcom – $1 per click, $2 per e-mail, stay away
۲buxnet – Low script, TOS: “We have the right to suspend or terminate your account at any
۲-usdcom – $2 per e-mail, owned by a scammer
۲bux2cocc – Low script, no forum, free domain
۲centsptccom – Scammy design, derelict
۲gclixcom – Abandoned
۲gbpbuxcom – Not recommended
۲goodbuxcom – $100 per click, low script, derelict
۲kbuxcom – Derelict of 3 month, buxhost script
۲in1buxcom – Gone
۲ndaybuxcom – Has the same owner of 1stdaybuxcom
۲vbuxcom – Low script, no forum, not respect the TOS
۳DClixcom – A complaint received about suspended account after two days from registration,
without support for non logged members
۳-dollar-mailcom – $3 per e-mail, no has forum, seller of dreams
۳bearsptrcom – No has forum, very suspicious
۳buxnet – “This website is currently not available, please try again later
۳CentBuxcom – Suspicious
۵centptccom – Suspicious
۳dollarptccom – $3 per click, does not pay, stay away
۳pay1adcom – Derelict

۳plecashcom – Invalid and suspicious payments proofs, not recommended
۳sforallinfo – The owner is scammer
۳x4buxcom – Gone
۳yonmasrcom – Buxto script
۴buxpriee – Low script, free domain, possible free hosting
۴everbuxcom – Domain Suspended
۴gbuxcom – Payments are stopped, complaints on forums
۴ubuxinfo – No forum
۴x4buxcom – Suspended many accounts, buxhost
۵-Euro-Mailcom – Eur50 referral bonus, seller of dreams
۵-usdcom – $5 per e-mail, no has forum
۵b-u-xnet – Low script, no forum, Scam 100%
۵daycapitalcom – No forum
۵dollarclickcom – $5 per click, the forum is close, buxhost script
۵dollarclickscom – $5 per click, no forum, derelict
۵ivebuxcom – This SCAM has been transfered to another owner
۵ivebuxorg – The copy of the 5ivebuxcom, the forum not work, Scam 100%
۶Buxnet – Scammy design, the site contain viruses and the owner is scammer
۶clixnet63net – Free domian, Buxto script with buxto forum
۶dbuxcom – Suspicious
۷/۲۴Buxcom
۷daysbuxcom – Derelict, many payments are in pending
۷dollarbuxcom – No forum, scammy design
۷heavenptccom – Gone
۷searchcom – No forum, stay away
۷starsdollarcom – Suspicious
۷thheavenptrnet – $2000 sign up bonus, $200 per e-mail, seller of dreams
۸dollarclickcom – Forum gone, does not pay
۸bitbuxnet – Buxto script, no has forum
۸ballbuxcom – $005 per click, low script
۹clixcom – No forum, no news, derelict
۹icebux – Derelict site
۹d-9w-9mcom – Misunderstandings between owners, closed
۹ptrcom – No forum, “Make $250+ per day
۱۰-cashcom – $10 per e-mail, $200 signup bonus, stay away
۱۰euro-mailcom – Seller of dreams
۱۰Buxnet – Not paying, has the same scammer owner as b-u-xnet
۱۰buxnowcom – Owned by Familybuxcom
۱۰centbuxcom – Not paying
۱۰centcashoutptccom – No forum
۱۰centspayoutbuxcom – Suspicious
۱۰dollarptccom – $10 per click, TOS: “All payments for entertainment purposes only
۱۰kbuxcom – Low script, Total Users: 414, Total Paid: $31095, in forum no one posted
۱۰millionbuxcom – Gone, owned by a scammer
۱۱goldbuxcom – Possible does not pay
۱۲buxnet – Suspicious
۱۳clixcom – Gone
۱۴buxcom – Domain Suspended
۱۷Buxcom – Scammy design, with Payment Proof I not have trust on it
۲۰-cashcom – $20 per e-mail, $400 signup bonus , no has forum

۲۰dollarptccom – Seller of dreams
۲۰dollars2surfcom – Not recomended
۲۰eurmailcom – Seller of dreams
۲۰spring12com – “I invest in this site $75 and when I request payout deleted account!!!”,
fake proof of fake members, no forum
۲۵dollarclickcom – $25 per click, sell dreams, the same owner of Milliondollarbuxxcom
۳۷Buxcom – Possible gone
۴۰dollarclickcom – $1 per click, possible the same owner as Milliondollarbuxxcom
۴۴buxcom – Spams and complaints on their forum
۴۸Buxcocc – Free domain
۵۰dollarclickcom Has the same owner of Milliondollarbuxxcom
۵۰centbuxcom – Low script, in TOS not write about min payment
۵۰x50buxcom – The forum can not be accessed from the site, suspicious
۵۸buxcom – Derelict
۶۰mmdemocom real-buxorg – Stay away from this business
۶۲buxcom – Last payment was posted on the forum on May 13, derelict, low script
۷۰centsnet – Same owner as Theptcbiz who is gone
۷۵centinstantbuxcom – Not paying
۷۷buxcom – Gone
۸۸buxcom – Has the same owner as 88clixcom and Neatclixcom
۸۸clixcom – Has the same owner as 88buxcom and Neatclixcom
۹۰daysptccom – No valid payments proofs, suspicious
۹۱shopscom – Buxto script, no forum
۹۹centptccom – Sounding: “99centptccom paying you?” No – 79%
۹۹centsptccom – Does not pay

۱۰۰-buxcom – Not recommended
۱۰۰-cashcom – $100 per e-mail, seller of dreams
۱۰۰dollarptccom – $100 per click and 100 per referral click, stay away
۱۰۰eourcom – Seller of dreams
۱۰۰euro-mailcom – Does not pay, seller of dreams
۱۱۱buxcom – Suspicious
۱۲۳-buxcom – No recently proofs
۱۲۳karstalt
۱۲۳buxnet – Some members are paid, others not, suspicious
۱۲۳easycashnet – Suspect
۱۲۳searchco – Does not pay
۱۲۹buxcom – Gone
۱۵۰centscom – Many payments are in pending
۲۰۰dollarptccom – $200 per click, seller of dreams
۲۰۰eourcom – Seller of dreams
۲۰۰euro-mailcom – Seller of dreams
۲۰۰euromailsnet – 2000 SignUp Bonus, 200 per e-mail, seller of dreams
۲۴۷Buxcom
۲۴۷payoutscom – $10 for e-mail, $100 for Signup, $5000 payout, Members: 36,174, Active
members: 36,174, no forum
۲۴۷vipclubcom – $100 per e-mail, does not pay
۳۰۰dollarsdailycom – $10 per e-mail, seller of dreams
۳۶۵dayclubcom – Does not pay, gone
۴۰۰dollarsdailyinfo – “$10 dollars to read each mail”, stay away
۵۰۰dollarptccom – $500 per click, does not pay

۵۰۰euro-mailcom – Seller of dreams
۵۵۵-mailcom – Seller of dreams
۵۵۰euro-mailcom – Eur100 referral bonus, seller of dreams
۶۰۰buxcom – No forum
۶۶۶kaboombuxcom – Does not pay
۷۰۰dollarptccom – $700 per click, “All payments for entertainment purposes only”
۷۶۰buxcom – Low script, derelict, $004 per click, $002 per referral click
۷۷۷-eurobuxcom – Offline for a week, possible disappeared
۷۷۷buxnet – Low script, no forum
۷۸۹buxcocc – Free domain
۸۸۸buxcom – Does not pay, not has forum
۱۰۰۰buxcomar – Low script, no forum, free domain, Scam 100%
۱۸۰۰-cashcom – $200 per e-mail, $2000 signup bonus, stay away
۱۹۸۶buxcom – Without recent proof of payments, suspicious
۲۰۰۰dollarptccom – Does not pay, seller of dreams
۲۰۰۸mailscom – $2000 per e-mail, $1000 per click, seller of dreams
۲۰۰۹clicksinfo – No forum
۲۰۱۰newbuxcom – Low script, forum not working
۲۰۱۳clickcom – “$1,584 Paid” cannot be justified with real proofs
۵۰۰۰dollarptccom – Does not pay, seller of dreams
۱۰۰۰۰dollarptccom – $10 per click, stay away
۱۵۰۰۰dollarptccom – Does not pay, seller of dreams
۷۵۵۷۴۴lawnchairmillionairecom – $3500 per week

تمامی سایت های اسکم معرفی شده در لیست بالا از سایت های خارجی جمع آورش شده اند

_______________________________________

توصیه مهم در رابطه با فعالیت در سایت های کلیکی :

دوستان هدف ما از معرفی سایت های کلیکی (PTC) ، تنهایی آشنایی بیشتر هست ، و اصلا حافظ نجفی دات ای ار مسئولیتی در قبال فعالیت کاربرانش ندارد.

عزیزان سایت های کلیکی به الخص سایت های جدید که از سال ۲۰۱۸ به بعد شروع به فعالیت کرده اند ، تماما ریسکی و غیر قابل پیشبینی هستند ، و توصیه همیشگی ما برای فعالیت در این سایت ها با احتیاط بسیار هست ، چنانکه این قبیل سایت ها اصلا و ابدا جز کسب و کار های اینترنتی نیستند و این نوع سایت ها به سایت های اسپم و یا اسکم معروف اند.

این دسته از سایت ها وابسته به هیچ ارگان یا نهادی نیستند و کاملا مستقل کار میکنند. لذا در صورت استفاده از این نوع سایت ها احتیاط کامل را مد نظر داشته باشید.

______________________________________

حتما توصیه میکنم مقالات زیر را یکبار مطالعه بفرمایید :

آموزش کسب درآمد از وبلاگ در ۱۰ قدم ساده

تمامی ۴۰ روش های کسب درآمد از اینترنت در ایران

چگونه از صفر تا صد یک کسب و کار اینترنتی تاسیس کنیم

۱۰ ایده ناب و جدید کسب درامد از تلگرام

کسب درامد از اینترنت بدون هیچ تخصصی | تضمینی

_____________________________________

اتمام مقاله /

منبع : hafeznajafi.ir

موفق و پرسود باشید.

پیج اینیستاگرام نت کار | Netkaar.ir

admin

نجفی هستم از سال 92 در خدمت شما هستیم :) مطالعه میکنم می نویسم ؛ علاقه من به دنیای دیجیتال وصف ناپذیر هست. همیشه سعی کردم هرچی راجع به کسب و کار های اینترنتی ، سئو ، بازاریابی ، افزایش فروش و کسب درامد اینترنتی دلاری ، ریالی و غیره بلد هستم رو به اشتراک بزارم :)

مطالب مرتبط

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest

6 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Mohsen1369
Mohsen1369
4 سال قبل

سلام استاد لاز مدونستم به اطلاع برسونم سایت clixsent.com فاقد پرداخت میباشد و پرداختی های اثبات پرداخت دروغین میباشند پیروز و سربلند باشید

محمد
محمد
4 سال قبل

ایا سایت two dollar click کلاه برداره؟؟؟؟ تورو خدا جواب بدید

پریسا
پریسا
4 سال قبل

سلام ممنون از پست با ارزشتون. یه سوال داشتم شما این لیست ها رو چجوری و از کجا به دست میارید؟ سایت منبعی دارید لطفا بگید. مرسی

6
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
بسته